vrijdag 27 april 2012

Wees welkom!

Morgenavond is het zover. Na jaren van zware, verlichte arbeid ben ik eindelijk in staat het boek-resultaat daarvan te delen met de mensheid: ZIEL IN ZICHT!

En eindelijk gaat ook deze website on line, met deze blog.
Wees welkom, beste lezer! 

Zoals de titel reeds aangeeft, wil ik met deze blog je geest helpen zich (verder) te openen. Het is namelijk nergens voor nodig om je leven nog langer te bouwen op allerlei misverstanden en leugens en daardoor in grote verwarring gebukt onder het Leven te gaan.  

Simpel gezegd? De huidige wereld wordt reeds 400 jaar bestuurd door een natuurwetenschap die veel te materialistisch van aard is waardoor zij voorbij gaat aan de kern. Het wordt tijd dat de mensheid zich van dit feit bewust wordt en een begin maakt met veranderingen die ons allen - deze planeet en het Universum - tot voordeel zullen strekken.

Ik neem mij persoonlijk voor om deze blog op regelmatige basis te onderhouden door hem te voorzien van informatie die zich op het scherp van de snee bevindt. Hiermee bedoel ik dat ik verbanden zal leggen die vaak niet voor de hand zullen liggen maar die desalniettemin noodzakelijk zijn. Dat deze blog niet voor iedereen gemakkelijk toegankelijk zal zijn, besef ik heel goed. Maar mijn keuze om dieper op deze 'materie' in te gaan, is bijzonder weldoordacht en heus niet zo zwaar als wel klinkt ;)

Veel leesplezier!


donderdag 12 april 2012